Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie
im. Jana Brzechwy

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rok szkolny 2008/2009

Szkolny zestaw programów własnych nauczania

wprowadzonych do realizacji w roku szkolnym 2007/2008

L.p.Nazwa programuAutor
1.Program zajęć pozalekcyjnych "Sprawnym być" dla uczniów o niższej sprawności fizycznej oraz z zespołem nadpobudliwości ruchowej ADHD.Wojciech Kiciński
2.Program "Koła Przyjaciół Książki".Elżbieta Dolatowska, Sylwia Gwizdała
3.Indywidualny program dla uczniów zdolnych dla klas VI.Danuta Wróblewska
4.Program kółka tańca "Mała integracja" ROZWÓJ PRZEZ TANIEC.Arleta Nowak
5.Indywidualny program pracy rewalidacyjno-wychowawczej dla ucznia z upośledzeniem w stopniu głębokim.Arleta Nowak
6."Bajki dodają odwagi" - program biblioterapii dla dzieci z klas I.Elżbieta Dolatowska, Sylwia Gwizdała, Anna Rucińska
7.Indywidualny Program Pracy z uczniem Damianem T. z upośledzeniem w stopniu głębokim.Arleta Nowak
8.Indywidualny Program Pracy z uczennicą Natalią J. z upośledzeniem w stopniu głębokim.Justyna Świeboda
9.Plan pracy na zajęcia rewalidacji indywidualnej dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na rok szkolny 2007/2008 w SP 2 Barcin.Justyna Świeboda
10.Program terapeutyczny na zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym na okres 2007/2008 w SP 2 w Barcinie.Justyna Świeboda
11.Program zajęć rewalidacji dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym na rok szkolny 2007/2008 w Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie.Halina Kolińska
12.Program zajęć rewalidacji dla ucznia z nadpobudliwością i deficytem uwagi na rok szkolny 2007/2008 w Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie.Halina Kolińska
13.Program zajęć rewalidacji dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym na rok szkolny 2007/2008 w Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie.Halina Kolińska
14.Program zajęć rewalidacji dla ucznia z opóźnionym rozwojem umysłowym na rok szkolny 2007/2008 w Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie.Halina Kolińska
15.Program zajęć rewalidacji dla ucznia z obustronnym niedosłuchem odbiorczym na rok szkolny 2007/2008 w Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie.Halina Kolińska, Justyna Świeboda
16.Program zajęć rewalidacji dla ucznia z obustronnym niedosłuchem odbiorczym na rok szkolny 2007/2008 w Szkole Podstawowej nr 2 W Barcinie.Halina Kolińska, Justyna Świeboda
17.Program terapeutyczny na zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczennicy z wadą wzroku (nadwzroczność )oraz z obustronnym niedosłuchem przewodzeniowym na rok szkolny 2007/2008 w SP nr 2 w Barcinie.Sylwia Wrzesińska
18.Indywidualny program pracy rewalidacyjno-wychowawczej dla ucznia z upośledzeniem w stopniu głębokim.Halina Kolińska
19.Indywidualny program rewalidacyjny dla dziecka z lewostronną wadą słuchu.Justyna Ciesielska
20.Program rewalidacji ucznia autystycznego.Renata Dziurzyńska
21.Program rewalidacji indywidualnej ucznia z głębokim prawostronnym niedosłuchem.Iwona Szkopiak
22.Indywidualny program rewalidacyjny dla ucznia z zaburzeniami zachowania.Olga Nowicka
23.Indywidualny program nauczania muzyki dla uzdolnionego dziecka.Zofia Czyżewska

Szkolny zestaw programów własnych nauczania

wprowadzonych do realizacji w roku szkolnym 2008/2009

L.p.Nazwa programuAutor
24.Program zajęć dodatkowych z języka polskiego.Anna Parczewska, Maria Olszewska
25.Plan pracy na zajęcia rewalidacji indywidualnej dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na rok 2008/2009 w SP 2 w Barcinie.Justyna Świeboda
26.Indywidualny Program Pracy Rewalidacyjno-wychowawczy dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.Justyna Świeboda
27.Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów klas IV - VI mających trudności w czytaniu i pisaniu.Barbara Krause
28.Program wychowawczy dla II etapu edukacyjnego klasy integracyjnej.Arleta Nowak
29."Młody dziennikarz" Program koła dziennikarskiego dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.Iwona Szkopiak
30.Indywidualny program z języka polskiego dla ucznia zdolnego II etap edukacyjny (klasy IV - VI).Iwona Szkopiak
31.Program koła ortograficznego dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej "Ortografia bez tajemnic".Iwona Szkopiak
32.Program rewalidacji ucznia z niedosłuchem odbiorczo-zmysłowo-nerwowym umiarkowanego stopnia.Renata Dziurzyńska
33.Program rewalidacji ucznia upośledzonego w stopniu lekkim.Renata Dziurzyńska
34.Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na rok szkolny 2008/2009 w Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie.Agata Baczyńska
35.Program terapeutyczny na zajęcia rewalidacji indywidualnej dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym na rok szkolny 2008/2009 w SP nr 2 w Barcinie.Paulina Jasnowska
36.Indywidualny program nauczania dla uczennicy uzdolnionej plastycznie.Marta Wilk-Wierzbińska
37.Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w klasie V szkoły podstawowej.Katarzyna Czyżewska
38.Plan pracy na zajęcia rewalidacji indywidualnej dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym na rok szkolny 2008/2009 w SP nr 2 w Barcinie .Justyna Świeboda
39.Indywidualny program nauczania języka polskiego dla uzdolnionej uczennicy klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie Marty N.Teresa Różańska
40."Jak latać bez skrzydeł ?" program pracy z uczniem zdolnym w kl.III (edukacja polonistyczna).Agnieszka Błażejewska
41.Program pracy z uczniem zdolnym w klasie II i III w Klubiku "Mały Matematyk" (program wspomagający) "Matematyka łatwa i przyjemna".Anita Rzepka
42.Indywidualny program nauczania języka polskiego dla uczennicy Karoliny A. w kl. IV - VI.Maria Olszewska
43.Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na rok szkolny 2008/2009 w Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie.Urszula Osuch
44.Program rewalidacji indywidualnej ucznia z lekkim upośledzeniem umysłowym.Ewaryst Tomiczak
45.Program terapeutyczny na zajęcia rewalidacji indywidualnej dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym na rok szkoły 2008/2009 w SP nr 2 w Barcinie.Paulina Jasnowska
46.Indywidualny program nauki przyrody "Z przyrodą za pan brat" uczniów klasy Ve - Marii R. i Jakuba K.Ewa Ślęzak

Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska, Sylwia Gwizdała; mail: sp2-2@wp.pl

szablony portali